Head-Hlavicka.jpg

Odhalení, Rozpoznání Podstaty, Prohlédnutí iluzí, klamu +Možnosti sezení, setkání  
A-point-9x.gif
Úvod, Hlavní stránka  ||  Odhalení, Rozpoznání, Prohlédnutí  ||  Aktualizace: 26.08.2017
***


.
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
.
.


A-point-9x.gif
Head-Hlavicka.jpg


A-point-9x.gif* Pozvání k-SebeRozpoznání a Odhalení Celistvosti Bytí spolu-s
Logo_Arcana


Linka-Kytky


Obr=Linka=01=Oddel=Fialova=204x12.jpg
MENU, TÉMATA:
Obr=Linka=01=Oddel=Fialova=204x12.jpgA-point-9x.gif

A-point-9x.gif
Úvod-Hlavní-stránka 

A-point-9x.gif


A-point-9x.gif


A-point-9x.gif


A-point-9x.gif


Životopis-CV

A-point-9x.gif


A-point-9x.gif


A-point-9x.gifZprávy pro Vás 
ZPRÁVY-pro-VÁS

Sezení Rozpoznání, Praxe  (po Skype, Telefonu, Osobně, Skupiny) 
Příležitost-štěstí-svobody-vnitřní-síly
Služby--Příležitost-štěstí-svobody-vnitřní-síly

Smysl Života 
Smysl-Života-Význam-Proč-jsme-tady

Skutečnosti, prohlédnutí iluzí 
Odhalení-Celistvosti-Jsem-SebeRozpoznání
Odhalení-Celistvosti-Jsem-SebeRozpoznání

CITÁTY a Inspirace 
Citace-Inspirace-pro-Vás
Citace-Inspirace-pro-Vás

Kontakty

Mapa-Stránek
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif

A-point-9x.gif

A-point-9x.gif
Mám zájem o  sezení,  pomoc pro změnu 
A-point-9x.gif

Hodnotné informace šetří utrpení a šetří čas, pokud je člověk používá v Praxi, v prožívání. 
Pokud člověk zůstane u teorie, nejde o posun, jde pouze o Povrch...(nost).  Arki :-) 
Při sezeních, máte Příležitost, také prožitků, v Praxi.

Obr=Linka=01=Oddel=HSV-LILA=240x20.jpg

A-point-9x.gif


A-point-9x.gif


A-point-9x.gif

A-point-9x.gif
Děkuji s Láskou všem, za SDÍLENÍ těchto stránek :-)
Obr=Linka=01=Oddel=HSV-LILA=240x20.jpg

A-point-9x.gif


A-point-9x.gif

A-point-9x.gif


A-point-9x.gif

A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
Události, věci, konání, Život, VŠE, začne dávat Smysl i Pravou Hodnotu,  AŽ v okamžiku, když člověk Spatří, Prožívá a Rozpozná Kdo doopravdy Jsem (a co všechno nejsem)... 
Obr=Linka=01=Oddel=HSV-LILA=240x20.jpg

Ten, kdo trvá na tom, co zná, co ví, čemu věří, o čem je přesvědčen, na svém názoru apod.,
TEN trvá na své oddělenosti Mysli od Celistvosti, od Lásky Bytí, na svých iluzích, na pohledu zvenčí
a TEN, ZATÍM není ochoten vstoupit do prostoru Ráje pravé podstaty života Bytí, Lásky Celistvosti, absolutní Rovnováhy, absolutního osvobození, atp.

Aby mohla být Rozpoznána Skutečnost, podstata života, Bytí, Celistvost, vzdáte se osobnosti, potřeb a všeho, co znáte. Celistvost Bytí, je dokonalá čistota a nevinnost, právě proto, že neobsahuje myšlenky, ani znalosti z myšlenek, ani na bázi hmoty. Obsahuje čisté (vše)Vědomí, které je nejvyšší moudrostí. Myšlenky můžou přicházet jen díky ztotožnění se s osobností. Být čistotou a nevinností, začíná odosobněním a poté ponořením se do soucitu Lásky Celistvosti
.
~ Arcana ~
Obr=Linka=01=Oddel=HSV-LILA=240x20.jpg

Dokud člověk pouze čte, poslouchá, diskutuje, dělá rozumové (logické) závěry čili Teoretizuje,
1))  používá oddělenou Mysl, místo pravého uvědomění,
2))  dívá se zvenčí a nikoli zevnitř,
3))  dívá se na Formy, Obaly, Povrchy,
4))  nedívá se dovnitř obsahu, do hloubky, do jádra, do pravé podstaty,
5))  díky tomu zvažuje množství uhlů pohledu, protože obal má mnoho stran,
6))  protože oddělenou Mysl nenapadne, že obsah je Celistvost, která nemá žádnou stranu, žádnou minulost, ani budoucnost, je bez časoprostoru, podobně jako voda v jakékoli nádobě či ve vzduchu
...
~ Arcana ~

Energie-Člověka

Odosobnění (depersonifikace), je ZATÍM vědou a medicínou, považována za nemoc, diagnózu. Dá se předpokládat, že toto tvrzení medicíny a vědy, vydrží nejdéle ze všech = právě proto, že jakmile Lidé zjistí, že jde o osvobození od omezení, nebude je moci už nikdo ovládat. Dokud Lidé věří, že jsou osoby a osobnosti, tak nechtějí skutečnou svobodu, ovládají svůj život jakkoli, aspoň myšlenkami duality (dobro--zlo) a protože myšlenky pochází právě z duality, tak každý, kdo věří, že je osobou, neví, že právě díky tomu, má někde slabé místo (Achillovu patu), žije ve světě a nikoli v životě, žije ve víře autorit a obětí anebo čehokoli, co je mu nepříjemné a skrze toto je ovládán.
V prostoru BEZ osoby, v prostoru podstaty Celistvosti, je moc nejvyšší, kde je obsaženo VŠE a právě proto, není zde potřeba ovládat a vše je rovnocenné
...
~ Arcana ~

F=Vzpominam-si-Kdo-Jsem=027Kon=340x210=.jpg


A-point-9x.gif

A-point-9x.gif
Mám zájem o  sezení,  pomoc pro změnu 
A-point-9x.gif

Linka-Kytky

˙
Obr=Linka=01=Oddel=LILA=204x15.jpg


Na kteroukoli variantu sezení, je potřeba domluvit si termín, OBJEDNAT se  (nejlépe po Telefonu).  V případě jiných kontinentů můžete i přes Email, Skype, jen to trvá déle.
Obr=Linka=01=Oddel=LILA=204x15.jpg
A-point-9x.gif

Pravá podstata je základnou, pilířem, prostorem absolutního Ticha, Klidu, kde je obsaženo VŠE, v Celistvosti.
Každý a jakýkoli děj, událost, akce, tímto prostorem projde, jako vánek či vítr TAK, že tento prostor pravé podstaty, zůstane navždy neporušen. Aby mohl zůstat neporušen, aby podstata života mohla být věčná, musí být absolutní čistotou a nevinností, což je prázdnota, naplněná pouze Celistvostí. A to je důvod, proč si Lidé pletou život, svět, atd. Život není pohyb. Život je Stabilita a Trvanlivost a Bezmeznost a pouze skrze něj probíhá pohyb, který je pomíjivý a který nemůže mít s podstatou života nic společného. Pokud by pohyb a pomíjivost byly obsaženy v podstatě života, pak bychom už dávno neexistovali
...
~ Arcana ~

Síla v nás, je silou celého vesmíru...
Když najdete v Sobě samém, pravou vnitřní sílu, pak pochopíte, že tato síla, je největší sílou podstaty života, vesmíru, Bytí, Bezmeznosti, Celistvosti, Milosti, prostoru Hojnosti Všeho.
A právě proto, že je tu vše a v Rovnováze, tato síla neovládá, neposouvá, nekoná, pouze JE. Je totiž Láskou Celistvosti, v prostoru Ticha, Trvání věčnosti. Tuto sílu najde každý, kdo se vydá vstříc pravé skutečnosti. Ten najde pak sílu vesmíru i celý vesmír uvnitř Sebe Sama... :)
~ Arcana ~

Obr=Linka=01=Oddel=HSV-LILA=240x20.jpg
Posílám nám spoustu Lásky, úcty, pochopení, požehnání a objetí,
Arcana 
(autor, lektor,
služebník navigace SebeOdhalení do Já Jsem, do pravé podstaty)
Obr=Linka=01=Oddel=LILA=204x15.jpg
A-point-9x.gif
Copyrighte © 2006 - 2017 Arcana
(& Copywrite)
A-point-9x.gif
UPOZORNĚNÍ: Text je možné šířit či kopírovat pouze pro nekomerční účely, v nezkrácené a neupravené podobě, s uvedením autora +s odkazem na stránky.
A-point-9x.gif
http://Jsem-Podstata.sweb.cz  *
A-point-9x.gif
Děkuji nám za respektování autorských práv a mé práce, stejně tak, jako já respektuji VAŠI PRÁCI a výtvory. 
Obr=Linka=01=Oddel=HSV-LILA=240x20.jpg
Líbí se Vám tato stránka, příspěvky?
Sdílejme ji mezi ostatní = pro inspiraci ;-)


..
.
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
A-point-9x.gif
.
= = = = = = .


.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
.
A-point-9x.gif A-point-9x.gif  A-point-9x.gif A-point-9x.gif A-point-9x.gif A-point-9x.gif
.A-point-9x.gif

A-point-9x.gif

Úvod-Hlavní-stránka Služby--Příležitost-štěstí-svobody-vnitřní-síly Kontakty Mapa-Stránek
A-point-9x.gif


Spolupráce  (+Affiliate Program)


optimalizace PageRank.cz
..Copyrighte © Arcana-V  2006--2017 Všechna práva vyhrazena
(All rights reserved)